Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Karácsonyi Játékunk szabályzata

2020. 12. 01. 00:00:00
Karácsonyi Játékunk szabályzata

Alexander Pálinka JÁTÉKSZABÁLYZAT

Alexander Pálinka JÁTÉKSZABÁLYZAT
1. Alexander Pálinkaház Kft. (2030 Érd, Budai út 15. Adószám: 13747387-2-13. ), (a
továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) kizárólag
azon belföldi, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt,
aki nem esik a 7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).
Játékos, a Játék időtartama alatt az Alexander Pálinkaház közösségi Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/Alexander-Pálinka) Szervező által a Játékról szóló bejegyzés
kedvelésével, megosztásával, illetve az Alexander Pálinka oldalának kedvelésével, valamint
a bejegyzésben feltett kérdésre válaszol, szerez jogot a Játékban, illetve a sorsoláson való
részvételre. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus
elfogadását jelenti. A Nyereményre való jogosultságot a Játékról szóló bejegyzéshez
kapcsolódó (fent részletezett) interakció megtörténtének tényével kell igazolni.
2. Játék időtartama: A Játék 2020. 12. 01. 10:30-tól, azaz a jelen Játékszabályzat 1.
pontjában meghatározott bejegyzés közzétételétől 2020. december 5. 24:00-ig tart.
3. A Játék menete: A Játékos a Játékról szóló bejegyzés kedvelésével, megosztásával,
lletve az Alexander Pálinka oldalának kedvelésével, valamint a bejegyzésben feltett
kérdésre válaszolva vehet részt a Játékban. Szervező kizárja a felelősségét a bármely
hálózat, számítógépes hardware, vagy software bárminemű meghibásodása következtében
elveszett interakcióért.
4. Nyeremények:
- 3 db Karácsonyi díszdobozos pálinka válogatás kerül kisorsolásra, melyek tartalma:
1x20 ml Kajszibarack (42%), 1x20 ml Szilva (44%) és 1x20 ml Vilmoskörte (44%).
5. Sorsolás: 2020. december 6-án, 10:00-kor, melynek eredményét a Szervező közösségi
Facebook-oldalán teszi közzé. A sorsolás számítógéppel, a véletlenszerűség elvének
megfelelően történik. Szervező összesen 3 nyertest sorsol, akiket a Facebook profilján
keresztül beazonosít, és akikkel felveszi a kapcsolatot a postázás miatt. Amennyiben
valamelyik kisorsolt nyertes Játékos a Nyereményre való jogosultság tényéről történő
értesítést követő 48 órán belül nem reagál a kapcsolatfelvételre, vagy amennyiben a
Nyereményt nem veszi át, úgy a Nyereményre jogosulatlanná válik, azzal kapcsolatban
mindenféle követeléséről lemond Szervező irányában. Szervező fenntartja a jogot, hogy az
esetlegesen megmaradó nyeremény tárgyakat egy egyszerűsített sorsoláson, a Játékban
részt vevő, de előzetesen nem nyerő Játékosok között kisorsolja.
6. Nyertesek értesítése, a nyeremények átadása: Szervező a mindenkori Nyertest a
Facebook kommunikációs csatornáin keresztül értesíti a sorsolás napjától számított
maximum 48 órán belül. A Nyeremények átadása az adott Nyertessel történő egyeztetés
alapján történik, postai úton. A postázási költséget minden esetben Szervező vállalja. A
nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadása
problémamentesen megtörténjen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes
Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a
Szervező terhére nem értékelhető.
7. Egyéb rendelkezések: Szervező a Nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a
Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A
Nyeremény átvételének egyeztetésekor a nyertes Játékos téves adatszolgáltatásából
eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékból ki vannak zárva a Szervező
dolgozói, valamint ezen személyek Ptk. 8.1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a
Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a
törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek kizárólag a
törvényes képviselőjük útján vehetnek részt. A Játék hivatalos Játékszabályzata az
ALexander Pálinka facebook oldalán érhető el. Szervező kijelenti, hogy a Játék
szervezésében a Facebook nem vett részt, a Játékkal kapcsolatban a Facebook-ot
semmilyen felelősség nem terheli. Szervező a Játék során tudomására jutott adatokat a
Facebook-nak nem továbbítja. Szervező kijelenti és szavatolja, hogy a Játékosok a
Facebook-kal szemben semmilyen igényt nem érvényesíthetnek a Játékkal kapcsolatban.
8. Adatkezelési feltételek: Szervező kijelenti, hogy a Játék során személyes adatot nem
kezel. Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek
megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg.
2020.11.30.
Alexander Pálinkaház Kft.
Tartalomhoz tartozó címkék: Kereskedelmi pálinka